Preguntes més freqüents

  • A quina hora i des d’on comencen els tours?

Realment cadascú escull a quina hora i des d’on vol començar el tour. Berlin Local Guide ofereix àmplia flexibilitat per tal que es gaudeixi de la visita al màxim. Si l’allotjament és cèntric, es pot començar des d’allà mateix.  Si no fos així, buscarem un punt d’inici que millor convingui, a fi i efecte d’aprofitar tanta estona de tour com sigui possible.

 

  • Inclouen pausa els tours?

El ritme de les visites privades no el marca el guia, sinó el client. Sobre la marxa, podem decidir quantes pauses fem i la seva duració, sempre i quan sigui possible dintre el temps de visita contractat. Evidentment  el guia pot aconsellar,  segons convingui per a la logística del tour, però en última instància és decisió de cada client.

 

  • Hem de comprar tiquet de transport públic abans de començar el tour?

En el cas dels tours caminant, i segons quin tour, és recomenable utilitzar el transport públic. El ticket no està inclòs en el preu de la visita,  ja que depenent de quantes persones siguin i el que facin durant l’estada, convé un tiquet o un altre. En cas necessari, el guia els ajudarà a comprar el ticket que millor convingui a l’inici de la  visita.

 

  • Com es paguen els tours?

Tots els serveis haurien de ser abonats,  una cop rebuda la factura, via transferència bancària. A la factura hi trobaran les dades necessàries per a fer la transacció. Només en el cas dels  seveis exclusivament de guiatge es podrà pagar en metàl.lic; en qualsevol cas haurà de ser abans de començar el tour.